Міжнародна діяльність

 

Кафедра інженерної екології міст була і є партнером у численних міжнародних дослідницьких проєктах, зокрема, в рамках співробітництва з ООН (Програма із довкілля – UNEP, ЮНЕСКО), Глобальним Екологічним Фондом GEF, Міжнародною Агенцією з Атомної Енергії – МАГАТЕ (IAEA), Програми уряду США з міжнародних дослідницьких обмінів IREX, програми IMPULSE, Програми ЄС з наукового співробітництва INCO, INCO-COPERNICUS. Одночасно кафедра була і є партнером міжнародних освітніх проєктів ЄС ERASMUS+, що мають на меті модернізацію освітнього процесу та зміцнення інституціональної спроможності вищих навчальних закладів в Україні. Партнерські організації та установи, з якими співробітничає кафедра, представляють такі країни як Фінляндія, Естонія, Швеція, Королівство Нідерланди, Португалія, Франція, Іспанія, Італія, Австрія, Федеративна Республіка Німеччина, Польща, Словацька Республіка, Греція, Туреччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, США та ін.

EU partners 2023

За 30 років свого існування кафедра виграла понад 20 міжнародних грантів на дослідницькі та освітні проєкти.

1

Міжнародна діяльність кафедри дозволяє викладачам та студентам стажуватися та навчатися за кордоном за кошти грантодавців, оснащувати кафедру сучасним обладнанням, навчати українських та іноземних студентів англійською мовою. Більшість викладачів кафедри пройшли стажування у закордонних університетах та дослідницьких установах, а із всіх випускників кафедри такою можливістю скористалися близько 7%.

відкриття ауд. 105 ак

Відкриття комп'ютерного класу в рамках міжнародного освітнього проєкту 
EC TEMPUS «Environmental Governance for Environmental Curricula (EnGo)»

 

Поточні проєкти

1. CRP 22881 Stable Isotopes Application for the Evaluation of Drinking Water Balance and Quality in a Large City in East Ukraine – Використання стабільних ізотопів для оцінки балансу та якості питних вод у великому місті Східної України (2018 – 2023)

Науково-дослідний проєкт, координований МАГАТЕ. Досліджується вміст стабільних водних ізотопів (2H, 18O) в складі атмосферних опадів, джерельних вод, водопровідної води, річок на території міста Харків. На основі ізотопного складу джерельних вод доведено наявність техногенного живлення підземних вод витоками із водопровідних комунікацій. Кількісно оцінено внесок витоків водопровідної води у живлення джерельних вод на території міста. Здійснюється щомісячний моніторинг якості води та витрати основних джерел на території міста для оцінювання динаміки у режимі живлення підземних вод. Керівник проєкту – канд. техн. наук, доцент Дядін Дмитро Володимирович.

 

2. CRP 25055 Combined Application of Nitrate Isotopes and Contaminants of Emerging Concern to Understand Anthropogenic Impacts on Groundwater and Surface Water in Urban and Rural Areas of East Ukraine – Комбіноване використання ізотопів нітратів та небезпечних забруднювальних речовин для встановлення антропогенних впливів на підземні та поверхневі води міських та сільських територій Східної України (2022 – 2026)

Науково-дослідний проєкт, координований МАГАТЕ. Загальна мета проєкту – з’ясування джерел, шляхів і процесів надходження нітратів і сполук, що викликають занепокоєння (compounds of emergency concern) у гідравлічно взаємопов’язаних водоносних горизонтах і річках, які перебувають під впливом скидів міських стічних вод і надходження забрудненого поверхневого стоку на міських та сільських територіях Східної України. У складі вод визначається вміст важких стабільних ізотопів у нітратах (15N–NO3–, 18O–NO3–), фармацевтичних і лікарських препаратів, харчових добавок та інших небезпечних хімічних речовин. Керівник проєкту – канд. техн. наук, доцент Дмитренко Тетяна Володимирівна.

 

3. Освітній проєкт Innovative research on plant-environment interaction in a changing climate combining biology and modern Internet-of-Things technologies (2022 – 2024)

Реалізовується в рамках угоди про співробітництво в галузі освіти і науково-технічної діяльності між Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова та Кельнським університетом. Мета проєкту – навчання студентів у міжнародних командах, спільна розробка наукових ідей та інноваційних рішень щодо вивчення впливу зміни клімату на біорізноманіття, розробка адаптаційних заходів та технологічних рішень. Проєкт реалізується спільно з Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Національним біотехнологічним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки та Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН з української сторони і Кельнським технологічним університетом та Інститутом біології рослин Кельнського університету з німецької сторони. Відповідальний виконавець – канд. с.-г. наук, с.н.с. Дрозд Олена Миколаївна.