Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

START UP CENTER «NEW RESOURCES»

Лого НР72Університетський START UP CENTER «NEW RESOURCES» / СТАРТ АП ЦЕНТР "НОВІ РЕСУРСИ", створений в рамках Європейського проекту TEMPUS SUCSID.

Партнери Центру: Міжуніверситетський регіональний СТАРТ АП ЦЕНТР "FIRSTCAPITAL"; Бізнес-інкубатор Харківського національного університету міського господарства ім О.М. Бекетова, Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ (Варшав, Київ),  Академія Гірничо-Металургійна у Кракові (AGH), Молодіжна міська громадська організація «Нові ресурси» (Харків, Україна).

Мета Центру: створення та розвиток молодіжного підприємництва, підтримка та просування «зеленого» бізнесу, молодіжних проектів у муніципальній сфері, соціальних та культурних ініціатив.

новые ресурсы 2-10-2015

Завдання Центру:

- Формування підприємницького мислення, навчання основам підприємництва та управління інноваційними / інженерними проектами;

- Підтримка молодіжного підприємництва, просування стартап проектів;

- Організація та проведення заходів, спрямованих на розвиток підприємницької активності.

University START UP CENTER «NEW RESOURCES» was created in O.M. Beketova National University of Urban Economy in Kharkiv in the frame of Joint European TEMPUS SUCSID Project .

Partners of NEW RESOURCES START-UP CENTER: Inter-University START-UP CENTER "FIRST CAPITAL"; University Business Incubator,PAUCI FUND, AGH, NGO “New Resources”

Main objectives of START UP Center are:

- Development of entrepreneurial approaches, trainings in basic entrepreneurship, management of innovation and/or engineering projects

- Support and promotion of youth entrepreneurship and projects

- Organization of events and trainings for development of entrepreneurial activities

  NR - 2014 2

NR - 2014 1

 Рresentation: UNIVERSITY START-UP CENTER NR

 

Вишеградський фонд

За підтримки Вишеградського фонду на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова реалізується курс "Екологічний менеджмент: досвід Вишеградської групи".

Мета заходу: сформувати у студентів розуміння концепції екологічного менеджменту на різних рівнях із урахуванням різних просторових і політичних аспектів.

Теоретичні та практичні заняття проводять викладачі університетів ЄС:

  Кірєєв Віктор Віталійович (м. Будапешт, Угорщина);
  Шкарубо Антон Дмитрович (м. Будапешт, Угорщина);
  Павличкова Катаріна (м. Братислава, Словаччина).

Програма курсу (реалізовано у травні 2014 р.)

IMG 3773 thumb   IMG 3668 thumb

Програма курсу (заплановано на жовтень 2014 р.)

Програма курсу (реалізовано в лютому 2015 р.)
Презентації лекційного курсу:
1, 2, 3, 4, 5.

 

Публікації

Значну увагу на кафедрі приділяють виданню навчально-методичних документів і навчальних посібників, у тому числі схвалених МОН України.

Основні монографії, підручники та навчальні посібники, які видані викладачами кафедри і знайшли своє широке застосування у вищих навчальних закладах України:

 • Экология города: Учебник / Под ред. Ф. В. Стольберга - К.: Либра, 2000.
 • Маляренко В. А. Введение в инженерную экологию энергетики. - Харьков, ХГАГХ, 2001.
 • Базовые энергоустановки и технологии производства энергии с учетом экологических аспектов: Учебник / Под ред. Маляренко В. А.; в 3-х чч. – Х.: Рубикон, 2001.
 • Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду / Под. ред. Стольберга Ф. В., Ладыженского В. Н. - Харьков, ХГАГХ, 2001.
 • Base power generating facilities and technologies: principles, design, and environmental aspects / Edited by Vitalij A. Maliarenko. - Kharkiv State Academy of Municipal Economy - Printing & Publishing Division, Kharkiv, 2002.
 • Assessment of the impacts of power engineering on the environment / Edited by Felix V. Stolberg. - Kharkiv State Academy of Municipal Economy - Printing & Publishing Division, Kharkiv, 2002.
 • Restoration and remediation technologies / Brian P. Coghlan, Felix V. Stolberg, Jurij I. Vergeles, Oleksandr I. Spirin, Lidija P. Svirenko. - Kharkiv State Academy of Municipal Economy - Printing & Publishing Division, Kharkiv, 2002.
 • Stolberg F. V. Natural Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climate. Chapter 9. Bioplato technology for ecological rehabilitation of eutrophied water bodies. ISBN: 1-85312-859-7, - WIT Press, 2002.
 • Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города / Бабаев В. Н., Горох Н. П., Коваленко Ю. Л. и др. - Харьков, 2004.

Публикации Рис

 Публікації викладачів кафедри в Україні та за її межам 

 1. Бараннік В.О. та ін. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ M.MINUTUM ЗА КЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
 2. Бараннік В.О. та ін. НАПІВЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ ДРЕЙФУ НАФТИ У МОРІ ВІД ТРИВАЛОГО ТОЧКОВОГО ДЖЕРЕЛА
 3. Бараннік та ін. DYNAMIC MODEL OF NUTRIENTS WITHDRAWAL AT THE OPEN PONDS FOR PHYTOPLANCTON BIOMASS BREEDING
 4. Вегелес Ю.І. та ін. PHYTOREMEDIATION AS A PROSPECTIVE METHOD FOR REHABILITATION OF AREAS CONTAMINATED BY LONG-TERM SEWAGE SLUDGE STORAGE: GREEK EXPERIENCE
 5. Вегелес Ю.І. та ін. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОЦЕНТРИЧЕСКИ-СЕТЕВОЙ СТУКТУРЫ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И ПРИМОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ
 6. Вергелес Ю.І. та ін. IDENTIFICAÇÃO DE CORREDORES DE VIDA SELVAGEM UTILIZANDO SIG. POSTER PRESENTED AT THE EUE 2012 – 10º ENCONTRO DE UTILIZADORES ESRI PORTUGAL
 7. Вергелес Ю.І. та ін. ОЦЕНКА СОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ И ОБЪЕДИНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 8. Виставна Ю.Ю. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ХАРЬКОВА
 9. Виставна Ю.Ю. та ін. МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ФОРМ МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ. РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИВНЫХ МЕТОДОВ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ В РЕКАХ УКРАИНЫ И ФРАНЦИИ
 10. Виставна Ю.Ю. та ін. COMPARISON OF SOIL-TO-ROOT TRANSFER AND TRANSLOCATION COEFFICIENTS OF TRACE ELEMENTS IN VINES OF CHARDONNAY AND MUSCAT WHITE GROWN IN THE SAME VINEYARD
 11. Виставна Ю.Ю. та ін. DEVELOPING SUSTAINABLE APPROACH FOR WATER CONSUMPTION: CASE OF UKRAINE
 12. Виставна Ю.Ю. та ін. EVALUATION OF SUSTAINABLE WATER USE
 13. Виставна Ю.Ю. та ін. IN SITU PASSIVE SENSORS FOR CONSTRUCTED WETLANDS SURVEY (STUDY AREA: KHARKIV REGION, UKRAINE)
 14. Виставна Ю.Ю. та ін. MASS BALANCE MODELLING OF PHARMACEUTICALS CONSUMPTION USING WATER MONITORING DATA
 15. Виставна Ю.Ю. та ін. PHYTOREMEDIATION TECHNOLOGY FOR CONTAMINATED SITES IN KHARKIV REGION, EAST UKRAINE
 16. Виставна Ю.Ю. та ін. SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT AND GOOD SANITATION THROUGH DRY TOILETS: CASE STUDY UKRAINE
 17. Виставна Ю.Ю. та ін. TRACE ELEMENT TRANSFER FROM SOIL TO LEAVES OF MACROPHYTES ALONG THEJALLE D’EYSINES RIVER, FRANCE AND THEIR POTENTIAL USE AS CONTAMINATIONBIOMONITORS
 18. Виставна Ю.Ю. та ін. WINEMAKING INDUSTRY IN UKRAINE: ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS
 19. Виставна Ю.Ю. та ін. АСПЕКТИ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ УРБАНІЗОВАНОГО МІСТА
 20. Виставна Ю.Ю. та ін. К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА ВОДЫ РОДНИКОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ Г.ХАРЬКОВА
 21. Виставна Ю.Ю. та ін. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СКИДУ СТІЧНИХ ВОД У ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ
 22. Виставна Ю.Ю. та ін. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВОД В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
 23. Виставна Ю.Ю. та ін. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА
 24. Виставна Ю.Ю. та ін. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЕКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦНЕКИ В СФЕРЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
 25. Виставна Ю.Ю. та ін. ФАРМАЦЕВТИЧНІ РЕЧОВИНИ У ПРИРОДНИХ ВОДАХ: МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК
 26. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І. PRESENTATION IN STOCKHOLM
 27. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І. PRESENTATION IN STOCKHOLM
 28. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І. SUSTAINABLE CRITERIA FOR URBAN WATER MANAGEMENT IMPROVEMENT IN UKRAINE
 29. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І. та ін. PHARMACEUTICALS IN RIVERS OF TWO REGIONS WITH CONTRASTED SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS: OCCURRENCE, ACCUMULATION, AND COMPARISON FOR UKRAINE AND FRANCE
 30. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І., Стольберг Ф.В. STUDY OF PHARMACEUTICALS IN A MODEL URBAN RIVER AS POTENTIAL MOLECULAR MARKERS OF WASTEWATER EFFLUENTS, THEIR SOURCES AND SOCIO-ECONOMIC CORRELATES (THE CITY OF KHARKIV, UKRAINE)
 31. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І., Стольберг Ф.В. та ін. MONITORING AND FLUX DETERMINATION OF TRACE METALS IN RIVERS OF THE SEVERSKY DONETS BASIN (UKRAINE) USING DGT PASSIVE SAMPLERS
 32. Виставна Ю.Ю., Верселес Ю.І., Стольберг Ф.В. STUDY OF PHARMACEUTICALS IN A MODEL URBAN RIVER AS POTENTIAL MOLECULAR MARKERS OF WASTEWATER EFFLUENTS, THEIR SOURCES AND SOCIO-ECONOMIC CORRELATES (THE CITY OF KHARKIV, UKRAINE)
 33. Виставна Ю.Ю., Верселес Ю.І., Стольберг Ф.В. та ін. PHENOLIC ENDOCRINE DISRUPTING COMPOUNDS IN URBAN RIVERS: MONITORING AND APPLICATION AS WASTEWATER TRACERS
 34. Виставна Ю.Ю., Верселес Ю.І., Стольберг Ф.В. та ін. PHENOLIC ENDOCRINE DISRUPTING COMPOUNDS IN URBAN RIVERS: MONITORING AND APPLICATION AS WASTEWATER TRACERS
 35. Виставна Ю.Ю., Дрозд О.М. та ін. COMPARISON OF SOIL-TO-ROOT TRANSFER AND TRANSLOCATION COEFFICIENTS OF TRACE ELEMENTS IN VINES OF CHARDONNAY AND MUSCAT WHITE GROWN IN THE SAME VINEYARD
 36. Виставна Ю.Ю., Дрозд О.М. та ін. TRACE METALS UPTAKE BY CHARDONNAY AND MUSCAT WHITE GRAPE VARIETIES IN VINEYARDS OF SOUTHERN UKRAINE
 37. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В. TEMPORAL AND SPATIAL VARIATIONS IN STABLE ISOTOPES ( 18 O AND 2 H) AND MAJOR ION CONCENTRATION WITHIN THE SEVERSKY DONETS WATER CATCHMENT, EAST UKRAINE
 38. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В. WATER SCARCITY AND CONTAMINATION IN EASTERN UKRAINE
 39. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В., Вергелес Ю.І. та ін. ДОСЛІДЖЕННЯ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ У ТРАНСГРАНИЧНОМУ РАЙОНІ БАСЕЙНУ СІВЕРСКОГО ДОНЦЯ
 40. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В., Вергелес Ю.І. та ін. ДОСЛІДЖЕННЯ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ У ТРАНСГРАНИЧНОМУ РАЙОНІ БАСЕЙНУ СІВЕРСКОГО ДОНЦЯ
 41. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В., Вергелес Ю.І., Стольберг Ф.В.HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS AND WATER QUALITY ASSESSMENT OF SURFACE AND GROUND WATERS IN THE TRANSBOUNDARY (RUSSIA/UKRAINE) SEVERSKY DONETS BASIN
 42. Виставна Ю.Ю., Стольберг Ф.В., Вергелес Ю.І. INORGANIC AND ORGANIC POLLUTANTS AS INDICATORS OF WASTEWATER INPUTS AND TREATMENT EFFICIENCY
 43. Виставна Ю.Ю., Стольберг Ф.В., Вергелес Ю.І. INORGANIC AND ORGANIC POLLUTANTS AS INDICATORS OF WASTEWATER INPUTS AND TREATMENT EFFICIENCY
 44. Виставна Ю.Ю., Стольберг Ф.В., Вергелес Ю.І. INORGANIC AND ORGANIC POLLUTANTS AS INDICATORS OF WASTEWATER INPUTS AND TREATMENT EFFICIENCY
 45. Виставна Ю.Ю., Стольберг Ф.В., Вергелес Ю.І. SUSTAINABLE CRITERIA TOR WATERIN MUNICIPAL ECONOMY OF UKRAINE
 46. Виставна Ю.Ю. AN IMPACT OF WASTE WATER TREATMENT PROCESSES ON ENVIRONMENT
 47. Виставна Ю.Ю. MONITORING OF TRACE METALS AND PHARMACEUTICALS AS ANTHROPOGENIC AND SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF URBAN AND INDUSTRIAL IMPACT ON SURFACE WATERS
 48. Виставна Ю.Ю. OCCURRENCE AND FATE OF EMERGING POLLUTANTS IN SURFACE WATER OF TWO REGIONS WITH CONTRASTED SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS: FRANCE AND UKRAINE
 49. Виставна Ю.Ю. VINE AND WINE BETWEEN TRADITIONAL AND MODERNITY
 50. Виставна Ю.Ю. та ін. EVALUATION OF PHARMACEUTICALS IN RIVERS OF BORDEAUX REGION, FRANCE AND KHARKIV REGION, UKRAINE
 51. Виставна Ю.Ю. та ін. FIRST EVALUATION OF PHARMACEUTICALS IN RIVERS OF EASTERN UKRAINE
 52. Виставна Ю.Ю. та ін. MONITORING OF TRACE METALS AND PHARMACEUTICALS AS ANTHROPOGENIC AND SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF URBAN AND INDUSTRIAL IMPACT ON SURFACE WATERS
 53. Виставна Ю.Ю. та ін. STATISTICAL MODELLING OF WATER POLLUTION SCENARIOS BASED ON SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DATA
 54. Виставна Ю.Ю. та ін. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ВИНОМАТЕРИАЛОВ
 55. Виставна Ю.Ю. та ін. IMPACT OF A MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANT ON THE QUALITY OF THE SEDIMENTS OF THE RIVER UDY (UKRAINE)
 56. Виставна Ю.Ю., Вергелес Ю.І. та ін. DISTRIBUTION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS AND SEDIMENTS OF THE SEVERSKY DONETS TRANSBOUNDARY WATERSHED (KHARKIV REGION, EASTERN UKRAINE)
 57. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В. та ін. TRACE METALS IN WINE AND VINEYARD ENVIRONMENT IN SOUTHERN UKRAINE
 58. Виставна Ю.Ю., Дядін Д.В., Вергелес Ю.І. та ін. NITRATES IN SPRINGS AND RIVERS OF EAST UKRAINE: DISTRIBUTION, CONTAMINATION AND FLUXES
 59. Виставна Ю.Ю. SUSTAINABLE CRITERIA OF WATER MINIMIZATION
 60. Галетич І.К. та ін. MASS SPECTROMETRIC AND COMPUTATIONAL STUDY OF COMPLEX FORMATION OF NUCLEIC ACID BASES WITH ACRYLAMIDE AS A SURROGATE FOR ASPARAGINE AND GLUTAMINE RESIDUES
 61. Дрозд О.М. та ін. CURRENT ECOLOGICAL AND AGROMELIORATIVE CONDITION OF IRRIGATED SOILS IN UKRAINE AND WAYS OF MANAGING THEIR FERTILITY
 62. Дрозд О.М. та ін. SCIENTIFIC APPROACHES TO THE RATIONAL USE AND MANAGEMENT OF SALINE SOILS FERTILITY IN UKRAINE
 63. Дрозд О.М. та ін. ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕЛІОРАТИВНОЇ ПЛАНТАЖНОЇ ОРАНКИ
 64. Дрозд О.М. та ін. ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗРОШУВАНИХ І ГАЛОГЕННИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
 65. Дрозд О.М. та ін. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ ОРОШАЕМЫХ ВИНОГРАДНИКОВ
 66. Дрозд О.М. ТЕХНОЛОГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ (реферат)
 67. Дрозд О.М., Дядін Д.В. та ін. ОСОБЛИВОСТІ АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В АГРОЕКОСИСТЕМІ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ БУРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ
 68. Іщенко А.В. та ін. AN APPROACH TO THE INTEGRATED SOLUTION OF THE PROBLEM OF STORM AND SNOW-MELT RUN-OFF TREATMENT IN URBAN AREAS OF UKRAINE
 69. Іщенко А.В. та ін. К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОЙ СИСТЕМЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОТУРИЗМА В ЗАПОВЕДНИКАХ
 70. Іщенко А.В. та ін. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЭКОТУРИСТОВ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ ПРИРОДНЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
 71. Іщенко А.В., Стольбег Ф.В. та ін. СВОЙСТВА ОСАДКОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА БИОПЛАТО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ
 72. Іщенко А.В. PROMOTING CONSTRUCTED WETLAND TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT IN EASTERN UKRAINE
 73. Ладиженський В.М. ФИТОТЕХНОЛОГИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД
 74. Мусієнко С.І. ПЛАНТАЦІЙНЕ ЛІСОВИРОЩУВАННЯ (1)
 75. Мусієнко С.І. ПЛАНТАЦІЙНЕ ЛІСОВИРОЩУВАННЯ (2)
 76. Мусієнко С.І. та ін. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛАНТАЦІЙНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ
 77. Мусієнко С.І. та ін. ПРО СТАН ДІБРОВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НИХ
 78. Пономаренко Є.Г. та ін. MATHEMATICAL MODEL FOR IMPACT ASSESSMENT OF DIFFUSE POLLUTIONS ON WATER QUALITY
 79. Пономаренко Є.Г. та ін. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
 80. Пономаренко Є.Г., Стольберг Ф.В. та ін. DE-EUTROPHICATION OF NORTERN RIVERS AND LAKES - EXPERIENCE FROM PROAQUA-PROJECT 
 81. Рибалка І.О. та ін. ВПЛИВ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) НА ДИНАМІКУРАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ КЛЕНА РІБЛЯСТОГО(ACER SACCHARINUM L.) У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ  
 82. Рибалка І.О. та ін. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ(VISCUM ALBUM L.) В УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТАХ НАТЕРИТОРІЇ М. ХАРКІВ
 83. Рибалка І.О. та ін. МОДЕЛЮВАННЯ ПОПУЛЯЦІЇ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) НА УРБАНІЗОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЇЇ ПОШИРЕННЯ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ
 84. Рибалка І.О. та ін. МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПОПЯЛЯЦІЇ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUM ALBUM L.) У МІСЬКОМУ ЛАНЛШАФТІ 
 85. Cталінська І.В. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
 86. Cталінська І.В. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И ФИЛЬТРАТА ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
 87. Cталінська І.В. та ін. К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ СОДЕРЖАНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
 88. Cталінська І.В. та ін. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛУЖНИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ФІЛЬТРАТУ ДІЮЧОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
 89. Cталінська І.В. та ін. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПЕРЕД ИХ СБРОСОМ В ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
 90. Cтольберг Ф.В. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОТЕХНОЛОГИЙ
 91. Стольберг Ф.В., Вергелес Ю.І., Іщенко А.В., Рибалка І.О. та ін. ГІГЄНІЧНІ АСПЕКТИ ОЧИЩЕННЯ ТА БЕЗРЕАГЕНТНОГО ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІТОТЕХНОЛОГІЇ «БІОПЛАТО»
 92. Стольберг Ф.В., Пономаренко Є.Г. та ін. ECOLOGICAL REHABILITATION TECHNOLOGY FOR WATER OBJECTS
 93. Ткач В.П. ЛІСИ ТА ЛІСИСТІСТЬ В УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 94. Ткач В.П. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ В ЛІСОВІЙ ТИПОЛОГІЇ
 95. Ткач В.П. та ін. ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА ТАКСАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЯКІСНІ ОЗНАКИ КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАСИ СТОВБУРА ШТУЧНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ІЗЮМСЬКОГО ПРИСТЕПОВОГО БОРУ
 96. Ткач В.П. та ін. ПОПЕРЕДНЄ ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УМОВАХ СВІЖОЇ КЛЕНОВО-ЛИПОВОЇ ДІБРОВИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
 97. Ткач Л.І. та ін. АНАЛІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ДП"КРЕМЕНЕЦЬКЕ ЛГ"
 98. Хандогіна О.В. та ін. STUDYING OF CARBONIZATION PROCESS FOR ADSORBENT PRODUCTION FROM NATURAL MATERIALS
 99. Хандогіна О.В. та ін. ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 100. Хандогіна О.В. та ін. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВНЕДРЕНИЕ ЭКО-ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ» 

 

 

Міжнародне співробітництво

За роки свого існування кафедра взяла участь у виконанні низки проектів ООН, Європейського Союзу, програм науково-технічного обміну IREX (США), Visby (Швеція) в якості координатора або учасника. Кафедра представляла Університет в Європейських освітніх проектах за програмами TEMPUS (з 1996 р.) та ERASMUS MUNDUS (з 2007 р.). Нині кафедра залучається  до виконання наукових проектів Horizont, Impulse, USAID та ERASMUS+

Міжнародна дослідницька діяльність кафедри здійснюється в таких напрямках:

- Міжнародна екологічна експертиза
- Фітотехнології для гідросфери
- Відновлювані джерела енергії

MSpiv2 thumb

MSpivr1 thumb

 

Кафедра взяла участь у реалізації таких міжнародних дослідницьких проектів:

Проект ООН (UNEP) із глобальної оцінки міжнародних вод - GIWA, 2001-2004:

Порівняний аналіз міжнародних морів
- Наукове керівництво груп експертів по Чорному, Каспійському та Аральському морях
- Підготовка заключного звіту для UNEP, публікації

Проект ЕС INCO-COPERNICUS «Дослідження та інформація із очищення забруднених вод за допомогою фіто-технологій («біоплато») в Україні, із паралельними дослідженнями в Нідерландах, Фінляндії, Швеції, Естонії», 1997 – 2001:

Екологічна технологія очистки комунально-побутових стічних вод
- Математична модель ефективності очищення стічних вод за допомогою технології «Біоплато»
- Демонстраційний об'єкт в Харківській області
- Керівний нормативний документ

Проект EC FP5 (INCO-II) «Прогнозування та розробка технологій щодо запобігання забрудненню р. Кола (Росія)» (Країни-учасники: Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Естонія, Росія, Україна), 2001 – 2005:

Адаптація технології «Біоплато» до умов субарктичного клімату Кольського півострова
- Демонстраційний об'єкт на Кольському півострові, р. Кола, Мурманська область РФ

- Розробка технологічного регламенту проектування та експлуатації споруд «біоплато» в умовах північного клімату Європи

Проект IREX (США) «Стратегія відновлення екосистем Чорного і Каспійського морів» (Країни-учасники: США, Туреччина, Азербайджан, Іран), 2001 – 2003:

- Аналіз сучасного стану екосистем
- Прогноз деградації екосистем
- Модель санації морів

Проект за програмою "ДНІПРО" міжурядогового співробітництва України і Франції, 2009-2011: 

Моніторинг якості води річок стосовно нових компонентів мікро-забруднювачів
- Нова методологія аналізу поверхневих вод на токсиканти (рідкісноземельні метали, фармацевтичні препарати, алкілфеноли)
- Спільні наукові публікації з французькими колегами
- Літня школа з моніторингу для співробітників та студентів академії за участю професорів Університету Бордо

Кафедра взяла участь у реалізації таких міжнародних освітніх проектів:

За програмою ЄМ ТЕМПУС: 

«Економіка природокористування» (1996 – 1997) (Країни-учасники: Фінляндія, Велика Британія, Німеччина, Україна)

- «Довкілля та енергетика» (1999 – 2002) (Країни-учасники: Фінляндія, Велика Британія, Україна)

- «Вища освіта та ринок праці в екології та охороні довкілля» (2003 – 2006) (Країни-учасники: Фінляндія, Велика Британія, Україна)

- «Впровадження моделей екологічно-сталого бізнесу в Україні» (2003-2006) (Країни-учасники: Фінляндія, Швеція, Україна)

- «Екологічне врядування та навчальний процес» (2010-2013) (Країни-учасники: Словаччина, Угорщина, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Білорусь, Росія, Україна)

- «Міжуніверситетські Стартап центри для розробки та впровадження інноваційних ідей студентів» (2012-2015) (Країни-учасники: Франція, Португалія, Фінляндія, Великобританія, Швеція, Республіка Молдова, Україна)

Також кафежра взяла участь у «Шведсько-Польско-Українському проекті наукового співробітництва за програмою «ВІСБЮ» Шведського інституту» (2011-2012) (Країни-учасники: Швеція, Польща, Україна)

Результатами цих проектів стали: розробка міжнародних навчальних планів, підготовка та видання міжнародних підручників та навчальних посібників українською, російською, англійською мовами, створення консультаційного Центру «Екоосвіта» (допомога у плануванні кар'єрного розвитку студентів, міжнародне навчання, «зелений» бізнес), обладнання сучасних бібліотеки, комп'ютерних класів та навчальних лабораторій, численні стажування викладачів, співробітників, студентів не тільки кафедри інженерної екології міст, а й інших кафедр та підрозділів академії (інформаційно-обчислювальний центр, бібліотека). Багаторічними міжнародними партнерами кафедри є Технологічний університет м. Тампере, Університет прикладних наук м. Вааса (Фінляндія), Університет Аберті Данді (Велика Британія), Університет ім. Карла Ліннея, м. Калмар (Швеція), Тартуський університет (Естонія) тощо. 

Серед напрямків перспективних досліджень на 2016 р.:

- Дослідження впливу умов зростання водоростей в біореакторах з метою максимізації виходу біопалива
- Дослідження зв'язків змін клімату, землекористування, розповсюдження адвентивної рослинності та алергічних захворювань населення в регіоні
- Використання фітотехнологій для прискорення біодеградації фармацевтичних компонентів в стічних та природних водах, а також доочищення фільтрату полігонів ТПВ

Корисна інформація

Кафедра - це єдиний колектив викладачів та студентів, які на основі взаєморозуміння добровільно об’єднались для досягнення головної мети – підготовки високопрофесійних фахівців в області екології, інженерії довкілля та садово-паркового господарства.

Для оволодіння вказаними спеціальностями потрібні знання з основ живої та неживої природи, тобто з побудови географічної оболонки Землі: атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери, включаючи людину та суспільство, знання особливостей виробництва та його впливу на оточуюче середовище, вміння та навички дослідження стану довкілля і прогнозування змін природного середовища під впливом господарської діяльності тощо.

Студенти, що навчаються по кафедрі:

 • Вважають своїм головним обов’язком протягом навчання опановування комплексу загальноосвітніх та спеціальних знань, передбачених навчальною програмою;
 • У взаєминах із викладачами та співробітниками Університету виявляють повагу;
 • Наполегливо формують у собі здатність до самоосвіти, користуючись спеціальною літературою та інтернетом (зокрема, Цифровим репозиторієм Університету, де можна знайти методичні вказівки та конспекти лекцій по усім дисциплінам, які вивчаються);
 • Використовують можливості, що надає кафедра для оволодіння комп’ютерною технікою та вдосконалення знань з англійської мови;
 • Дбайливо ставляться до майна, приміщень та обладнання Університету, пам’ятаючи, що все це отримано завдяки величезним витратам праці та коштів і розраховано на користування багатьма поколіннями студентів;
 • У повній мірі використовують унікальний в житті час перебування у вищому навчальному закладі для формування себе як самостійної порядної дорослої людини.

Декілька слів про організацію навчання на кафедрі:

 • Навчальний процес складається з лекцій, практичних занять і самостійної роботи студентів, яка передбачає виконання реферативних, проектно-розрахункових і курсових робіт та проектів.
 • Студенти денної форми навчання відвідують лекційні та практичні заняття згідно з розкладом навчального процесу, який оголошується на початку навчального семестру.
 • Студенти заочної форми навчання двічі на рік збираються на екзаменаційні сесії, тривалістю 2-3 тижня, протягом яких вони прослуховують лекції та працюють на практичних заняттях. Крім того для цієї категорії студентів проводяться установчі лекції, на яких вони отримують завдання для роботи у міжсесійний період.
 • Студентам денної форми навчання, які навчаться за рахунок держбюджету і мають добрі та відмінні оцінки, надаються стипендії.
 • Студенти, які мають тільки відмінні оцінки отримують підвищені або персональні стипендії.
 • Студенти денної форми навчання після першого та другого курсів проходять загально екологічні практики, після третього та четвертого курсів - виробничі практики, до початку дипломного проектування – переддипломну практику.
 • Студенти заочної форми навчання проходять тільки переддипломну практику.
 • За результатами проходження кожної практики студенти складають звіти.
 • Студенти денної форми навчання після четвертого курсу, а студенти-заочники після п’ятого курсу складають бакалаврські іспити, за результатами яких вони отримують диплом фахівця з вищою освітою – бакалавра.
 • Студенти, які отримали диплом бакалавра, за їхнім бажанням та за рішенням завідувача кафедри та декана факультету продовжують заняття для отримання диплому спеціаліста або магістра.
 • Студенти, які добре володіють англійською мовою, мають можливість навчатися в двомовних групах, що організовані при кафедрі інженерної екології та екологічної безпеки міст. В цих групах окремі навчальні дисципліни викладаються англійською мовою. Найбільш успішні студенти приймають участь в міжнародних проектах, що виконує кафедра, та проходять стажування в закордонних університетах-партнерах Університету.

 

You are here: Home Студентам Сторінка викладача Uncategorised