Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

Сторінка викладача

На сторінці представлені курси дистанційного навчання та методичні матеріали, конспекти лекцій, посібники тощо, які розроблені викладачами кафедри та використовуються у навчальному процесі (посиланння активні для скачуванння).

 Barannik

доц. Бараннік В.О.

Конспект лекцій_Прикладна механіка рідин і газів_Д/Н_6.070800

 Beketov

доц. Бекетов В.Є.

Курси дистанційного навчання
Інженерна аероекологія міст
Прикладная аэроэкология (2 курс)
Прикладная аэроэкология (3 курс)
 


Конспект лекций_Инженерная аэроэкология _Методы и приборы контроля концентраций пылегазовых примесей в атмосфере и промышленных выбросах_5к-Д/Н; 6к-З/Н_7.070801 2013
 

Конспект лекцій_Прикладна аероекологія_Модуль 4. Технічні засоби і технології мокрої очистки газів_5к-З/Н_2011

Конспект лекций_Инженерная аэроэкология _Рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и методики расчета приземных концентраций. Фоновые концентрации и их определение_5к-Д/Н; 5к-З/Н_2008


Методичні вказівки до РГР_Прикладна аероекологія_Розрахунок скрубера Вентурі_5к(9с)-З/Н_2010

Методичні вказівки до ПЗ і СР_Прикладна аероекологія_Модуль 4. Технічні засоби і технології мокрої очистки газів_5к-З/Н_2010 


Вопросы к экзаменам_Инженерная аэроэкология_5к(9с)

Вопросы к экзамену_Методы и приборы контроля состояния атмосферного воздуха_5к(9с)-Д/Н

 Ponomarenko

доц. Пономаренко Є.Г.

Курс дистанційного навчання
Информационные технологии в охране окружающей среды

Vergrles

cт. викл. Вергелес Ю.І.

Загальна екологія:

Програма нормативної навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна екологія - СРС-3 - Методи досліджень

Загальна екологія - Задачі до екзамену
Загальна екологія - Екзаме
н


Принципи і методи аналізу екологічних проектів:
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи
Програма навчальної дисципліни

Комунікація в екології
1 - Ефективна комунікація в кар’єрі професіонала
1 - Ефективна комунікація в кар’єрі професіонала
Комунікат_спілкування_б_ПНД+РП
Комунікація в екології - ПВНД
Комунікація в екології - РПНД

Матеріали_Ландшафтно-екологічна навчальна практика 

 Dyadin

ст. викл. Дядін Д.В.

Курси дистанційного навчання
Інженерна літоекологія міст
Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях
Екологічна геологія (модуль "Підземні води")

 Telura

ст. викл. Телюра Н.О.

Курси дистанційного навчання
Грунтознавство
Організація управління в екологічній діяльності та сталий розвиток

Детальніше про курси дистанційного навчання можна дізнатися тут 

 

Ви тут: Home Студентам Сторінка викладача