ЛАБОРАТОРІЇ

 

 

Лабораторія екологічного моніторингу

Призначена для контролю механічних, хімічних і фізичних забруднень різних природних середовищ (повітря, води, ґрунту), а також для екологічного діагностування об'єктів техносфери (промислових підприємств, котельних установок, транспортних засобів тощо). В лабораторії вивчаються і використовуються на практиці різні методи аналізу забруднень: гравіметричний, фотометричний, іонометричний, титрування, експрес-метод та ін.

lab.1

 

 Лабораторія енергозберігаючих технологій

Призначена для практичного використання, досліджень ефективності, вдосконалення існуючих і створення нових енергозберігаючих технологій в сфері теплопостачання будівель. На її базі здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців із проектування, налагодження та обслуговування сучасних систем теплопостачання.

lab.2