Ecology

23-25 КВІТНЯ 2014 РОКУ

В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА БУДЕ ПРОВЕДЕНО VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКУ СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ "СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ" (79-та студентська науково-технічна конференція) 

Засідання секції "Інженерної екології та екологічної безпеки міст" відбудеться 17 квітня 2014 року (ауд. 105ак).

План проведення заходу:

10:00-10:30 -Відкриття секції
Керівник: д.т.н. , проф. Стольберг Ф.В.
Секретар: Максимішина Л.В.

10:30-11:00
Доповідь "Проблеми та шляхи вирішення евтрофікації водосховищ"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБМ Зубченко А.А.
Керівник: к.т.н., доц. Ладиженський В.М.

11:00-11:30
Доповідь "Запобігання замулювання водосховищ"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Лук'янова Т.А.
Керівник: к.т.н., доц. Ладиженський В.М.

11:30-12:00
Доповідь "Вплив рекреації на формування ландшафтів приміських зелених зон великих міст України (на прикладі м. Харків)"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Сорочан А.В.
Керівник: ст. викл. Вергелес Ю.І.

12:00-13:00 - Перерва на каву

13:00-13:30
Доповідь "Особливості транслокації важких металів у винограді (на прикладі сортів Шардоне і Мускат білий)"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Максимішина Л.В.
Керівники: ст. викл. Виставна Ю.Ю. , к.с-г.н., доцент Дрозд О.М.

13:30-14:00
Доповідь "Моніторинг снігового покриву і екологічна оцінка забруднення свинцем урбанізованої території міста Харків"
Студентки 4 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Гнатенко Ю.І. , Федулова А.В.
Керівник: ст. викл. Виставна Ю.Ю.

14:00-14:30
Доповідь "Джерела як альтернативне джерело питного водопостачання м. Харків"
Студентки 4 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Чистіковиє А.В. , Жидких І.О.
Керівники: ст. викл. Дядін Д.В., ст. викл. Виставна Ю.Ю.

14:30-15:00
Доповідь "
Вміст важких металів у ґ
 рунтах виноградників"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Вохмянінова А.Г.
Керівники: ст. викл. Виставна Ю.Ю. , к.с-г.н., доц. Дрозд О.М.

15:00-15:30
Доповідь "Геохімічна оцінка стану ґрунтів у зоні впліву хімічного виробництва"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Гонтар М.
Керівник: к.с-г.н., доц. Дрозд О.М.

15:30-16:00
Доповідь "Створення екопарковка у Ленінському районі м. Харків"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Тишковець А.В.
Керівник: к.т.н., доц. Катков М.В.

16:00-16:30
Доповідь"Комлексна еколого-економічна оцінка необлаштованих звалищ твердих побутових відходів"
Студентка 5 курсу ф-ту ІЕ і ЕБГ Засядько Є.В.
Керівники: ст. викл. Чернікова О.Ю., ст. викл. Абашина К.О.

16:30 - Кава та закриття секції

 

Ви тут: Home