ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ЕКОЛОГІЯ

Освітня програма орієнтована на природничі аспекти екологічної діяльності. В навчальній програмі з «Екології» більше уваги приділяється моніторингу та діагностиці стану міських та регіональних екосистем, їх математичному моделюванню, оцінці впливів на довкілля тощо.
Професіограма спеціальності

 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Освітня програма орієнтована на інженерні аспекти екологічної діяльності. В навчальній програмі «Технології захисту навколишнього середовища» вивчається поглиблено інженерія та управління довкіллям, оцінка екологічної ефективності технологій виробництва, розробка природоохоронних технологій.
Професіограма спеціальності