Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ

ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАРІВ

"ЕКОЛОГІЯ" 

Сертифікати ЗНО, які потрібні для вступу: 

За держзамовленням (бюджет)  Небюджетна конкурсна пропозиція (контракт) 
1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія абоГеографія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або Географія

Професіограма спеціальності

"ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" 

Сертифікати ЗНО, які потрібні для вступу:  

За держзамовленням (бюджет)  Небюджетна конкурсна пропозиція (контракт) 
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або Біологія
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або Біологія

 Професіограма спеціальності

(термін навчання за програмою бакалавра - 4 роки, 240 кредитів ECTS)

Студенти, які закінчили навчання за програмою бакалавра та отримали відповідну кваліфікацію, можуть продовжити навчання у МАГІСТРАТУРІ (термін навчання в магістратурі – 1,5 роки, 90 кредитів ECTS). 

До магістратури за спеціальністю «Екологія» або «Технології захисту навколишнього середовища» можуть вступити студенти, які отримали ступінь бакалавра за фаховим напрямом «Екологія» або «Технології захисту навколишнього середовища» за результатами співбесіди із керівництвом кафедри та факультету. 

ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА.

 stolberg golovna 

Інтерв’ю з завідуючим кафедри інженерної екології міст,

д.т.н, професором Ф.В. Стольбергом

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова - це Ваш вибір! 

ok 

Кафедра інженерної екології міст (заснована в 1990 р.) забезпечує навчання фахівців з екології, інженерії та охорони довкілля зі ступенем бакалавра і магістра за спеціальностями "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища".  Студенти, які закінчили навчання за програмою бакалавра та отримали відповідну кваліфікацію, можуть продовжити навчання на кафедрі з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD), а в подальшому -  наукового ступеня доктора наук (DSc).

 ok

Особливістю підготовки екологів у нашому Університеті є те, що майбутні фахівці зорієнтовані насамперед вирішувати практичні проблеми екології міст. У містах проживає половина населення Землі, а територія міст займає лише 5% її поверхні. Цим пояснюється гострота екологічних проблем міст і нагальна потреба в урбоекологах.

 ok

Випускники обох спеціальностей мають однакову можливість вибору напрямів своєї діяльності після закінчення навчання, оскільки одержують достатній об'єм знань як в природничій, так і в інженерній галузі.

 ok

Для студентів, які бажають займатися підприємництвом, за консультаційної підтримки кафедри створено молодіжну громадську організацію "Нові ресурси", статутна діяльність якої спрямована на розвиток ініціатив у "зеленому бізнесі" та створення студентських START UP'ів.

 ok

Кафедра має міжнародне визнання, її колектив за 27 років свого існування отримав близько 20 міжнародних грантів на дослідницькі та освітні проекти, що дозволяє проводити стажування викладачів та студентів за кордоном, оснащати кафедру сучасним обладнанням, проводити посилене навчання студентів англійською мовою.

 ok

Наші студенти мають можливість уже з першого курсу приймати участь у виконанні міжнародних та українських проектів за напрямами розробки екологічних технологій захисту та поліпшення стану довкілля, поводження з побутовими відходами, нових відновлюваних джерел енергії тощо.

 ok

Кафедра інженерної екології міст сприяє працевлаштуванню випускників. Починаючи з 3-го курсу ми пропонуємо студентам перелік можливих місць майбутнього працевлаштування, і за їх вибором та по узгодженню з працедавцем направляємо студентів на стажування, по закінченні якого вони отримують відповідний сертифікат. У процесі стажування студент має можливість ознайомитись зі специфікою майбутньої роботи та на взаємній основі вирішити перспективи свого працевлаштування.

 ok

Наші випускники працюють на різних посадах від інспекторів до керівників відділень державних екологічних служб, в екологічних підрозділах проектних та дослідних організацій різної форми власності, приватних компаніях різного профілю діяльності, освітніх закладах І – ІV рівнів акредитації, засобах масової інформації тощо.

Студенти, які успішно закінчили навчання, забезпечуються першим робочим місцем.

Значна увага на кафедрі приділяється працевлаштуванню випускників: кафедра співпрацює з головними екологічними, промисловими та інспекторськими закладами Харківщини - підприємствами водопостачання та водовідведення, проектними організаціями, управліннями екології та санітарно- епідеміологічного нагляду,архітектури тощо (випускники кафедри працюють в наведених закладах Харківщини та інших областей); щорічно кращі студенти направляються на роботу в органи управління. Випускники можуть працювати в екологічних інспекціях, управліннях охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, регіональних управліннях водних ресурсів, навчальних закладах різних рівнів акредитації, консалтингових фірмах, лабораторіях, проектних організаціях, науково-дослідних установах відповідного спрямування, на підприємствах водопостачання та водовідведення та на виробничих підприємствах різних галузей господарства тощо.

Пропонована кафедрою освіта дає фахівцеві широку ерудицію, оскільки охорона навколишнього природного середовища спирається на знання в усіх аспектах людської діяльності. Це створює можливість нашим випускникам бути затребуваними не тільки в екології, але і в якості експертів у широкому спектрі суміжних напрямів, таких як маркетинг, економіка, туризм, публіцистика, прокуратура тощо.

DSCN9757

 Екскурсія в рамках міжнародного проекту "Екологічне врядування
та навчальний процес"

 DSCN2762-

Польова експедиція в рамках міжнародного проекту "Екологічне врядування
та навчальний процес"

20140402-U02-1l 006

Проведення польових досліджень висококваліфікованими
викладачами кафедри

 

Ви тут: Home