Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

Інформація для абітурієнтів, які вступають на п’ятий курс навчання

Кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальностями «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».

Термін навчання після отримання диплому бакалавра 1,5 рік; денна та заочна форми навчання.

З перших днів навчання у магістратурі студенти працюють над магістерською роботою (дисертацією). Теми робіт мають науково-дослідницький характер.

За умови наявності диплома бакалавра за напрямом 10.101 «Екологія» або 18.183 «Технології захисту навколишнього середовища» , студенти з інших ВНЗів можуть вступити на навчання за програмою підготовки спеціаліста або магістра (контактна інформація: 8 (057) 707-33-31; 707-33-64).

Навчання здійснюється за кошти державного бюджету, а також за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Документи, які необхідно пред’явити вступником особисто у приймальну комісію:

bul2 паспорт
bul2 документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом бакалавра та вкладиш до диплому)
bul2 ідентифікаційний код

Документи, які необхідно подати до приймальної комісії:

bul2 заява про вступ до університету (за встановленою формою, скачати тут), у якій вказують напрям підготовки (спеціальність, при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр), форму та джерела фінансування навчання
bul2 паспорт - 2 копії
bul2 диплом бакалавра – 2 копії
bul2 вкладиш до диплому бакалавра - 2 копії
bul2 ідентифікаційний код - 2 копії
bul2 картонна папка-швидкозшивач
bul2 файл (формату А4)

 

 


 

You are here: Home Студентам Корисна інформація Uncategorised Інформація для абітурієнтів, які вступають на п’ятий курс навчання