Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

Корисна інформація

Кафедра - це єдиний колектив викладачів та студентів, які на основі взаєморозуміння добровільно об’єднались для досягнення головної мети – підготовки високопрофесійних фахівців в області екології, інженерії довкілля та садово-паркового господарства.

Для оволодіння вказаними спеціальностями потрібні знання з основ живої та неживої природи, тобто з побудови географічної оболонки Землі: атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери, включаючи людину та суспільство, знання особливостей виробництва та його впливу на оточуюче середовище, вміння та навички дослідження стану довкілля і прогнозування змін природного середовища під впливом господарської діяльності тощо.

Студенти, що навчаються по кафедрі:

 • Вважають своїм головним обов’язком протягом навчання опановування комплексу загальноосвітніх та спеціальних знань, передбачених навчальною програмою;
 • У взаєминах із викладачами та співробітниками Університету виявляють повагу;
 • Наполегливо формують у собі здатність до самоосвіти, користуючись спеціальною літературою та інтернетом (зокрема, Цифровим репозиторієм Університету, де можна знайти методичні вказівки та конспекти лекцій по усім дисциплінам, які вивчаються);
 • Використовують можливості, що надає кафедра для оволодіння комп’ютерною технікою та вдосконалення знань з англійської мови;
 • Дбайливо ставляться до майна, приміщень та обладнання Університету, пам’ятаючи, що все це отримано завдяки величезним витратам праці та коштів і розраховано на користування багатьма поколіннями студентів;
 • У повній мірі використовують унікальний в житті час перебування у вищому навчальному закладі для формування себе як самостійної порядної дорослої людини.

Декілька слів про організацію навчання на кафедрі:

 • Навчальний процес складається з лекцій, практичних занять і самостійної роботи студентів, яка передбачає виконання реферативних, проектно-розрахункових і курсових робіт та проектів.
 • Студенти денної форми навчання відвідують лекційні та практичні заняття згідно з розкладом навчального процесу, який оголошується на початку навчального семестру.
 • Студенти заочної форми навчання двічі на рік збираються на екзаменаційні сесії, тривалістю 2-3 тижня, протягом яких вони прослуховують лекції та працюють на практичних заняттях. Крім того для цієї категорії студентів проводяться установчі лекції, на яких вони отримують завдання для роботи у міжсесійний період.
 • Студентам денної форми навчання, які навчаться за рахунок держбюджету і мають добрі та відмінні оцінки, надаються стипендії.
 • Студенти, які мають тільки відмінні оцінки отримують підвищені або персональні стипендії.
 • Студенти денної форми навчання після першого та другого курсів проходять загально екологічні практики, після третього та четвертого курсів - виробничі практики, до початку дипломного проектування – переддипломну практику.
 • Студенти заочної форми навчання проходять тільки переддипломну практику.
 • За результатами проходження кожної практики студенти складають звіти.
 • Студенти денної форми навчання після четвертого курсу, а студенти-заочники після п’ятого курсу складають бакалаврські іспити, за результатами яких вони отримують диплом фахівця з вищою освітою – бакалавра.
 • Студенти, які отримали диплом бакалавра, за їхнім бажанням та за рішенням завідувача кафедри та декана факультету продовжують заняття для отримання диплому спеціаліста або магістра.
 • Студенти, які добре володіють англійською мовою, мають можливість навчатися в двомовних групах, що організовані при кафедрі інженерної екології та екологічної безпеки міст. В цих групах окремі навчальні дисципліни викладаються англійською мовою. Найбільш успішні студенти приймають участь в міжнародних проектах, що виконує кафедра, та проходять стажування в закордонних університетах-партнерах Університету.

 

You are here: Home Студентам Корисна інформація