ЛАБОРАТОРІЇ

 

 

Лабораторія екологічного моніторингу

Призначена для контролю механічних, хімічних і фізичних забруднень різних природних середовищ (повітря, води, ґрунту), а також для екологічного діагностування об'єктів техносфери (промислових підприємств, котельних установок, транспортних засобів тощо). В лабораторії вивчаються і використовуються на практиці різні методи аналізу забруднень: гравіметричний, фотометричний, іонометричний, титрування, експрес-метод та ін.

lab.1

 

 Лабораторія енергозберігаючих технологій

Призначена для практичного використання, досліджень ефективності, вдосконалення існуючих і створення нових енергозберігаючих технологій в сфері теплопостачання будівель. На її базі здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців із проектування, налагодження та обслуговування сучасних систем теплопостачання.

lab.2 

f   I   3

 

30 

Новини

 

2-3 листопада 2021 р.
Конференція «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення» на кафедрі інженерної екології міст

Read more ...

 

17 квітня 2021 р.
Олімпіада з біології в ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Read more ...

 

12 квітня 2021 р. 
Вступ до магістратури 2021
Шановні студенти бакалаврату, хто збирається вступати до навчання у магістратурі!

Read more ...