Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

Міжнародне співробітництво

За роки свого існування кафедра взяла участь у виконанні низки проектів ООН, Європейського Союзу, програм науково-технічного обміну IREX (США), Visby (Швеція) в якості координатора або учасника. Кафедра представляла Університет в Європейських освітніх проектах за програмами TEMPUS (з 1996 р.) та ERASMUS MUNDUS (з 2007 р.). Нині кафедра залучається  до виконання наукових проектів Horizont, Impulse, USAID та ERASMUS+

Міжнародна дослідницька діяльність кафедри здійснюється в таких напрямках:

- Міжнародна екологічна експертиза
- Фітотехнології для гідросфери
- Відновлювані джерела енергії

MSpiv2 thumb

MSpivr1 thumb

 

Кафедра взяла участь у реалізації таких міжнародних дослідницьких проектів:

Проект ООН (UNEP) із глобальної оцінки міжнародних вод - GIWA, 2001-2004:

Порівняний аналіз міжнародних морів
- Наукове керівництво груп експертів по Чорному, Каспійському та Аральському морях
- Підготовка заключного звіту для UNEP, публікації

Проект ЕС INCO-COPERNICUS «Дослідження та інформація із очищення забруднених вод за допомогою фіто-технологій («біоплато») в Україні, із паралельними дослідженнями в Нідерландах, Фінляндії, Швеції, Естонії», 1997 – 2001:

Екологічна технологія очистки комунально-побутових стічних вод
- Математична модель ефективності очищення стічних вод за допомогою технології «Біоплато»
- Демонстраційний об'єкт в Харківській області
- Керівний нормативний документ

Проект EC FP5 (INCO-II) «Прогнозування та розробка технологій щодо запобігання забрудненню р. Кола (Росія)» (Країни-учасники: Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Естонія, Росія, Україна), 2001 – 2005:

Адаптація технології «Біоплато» до умов субарктичного клімату Кольського півострова
- Демонстраційний об'єкт на Кольському півострові, р. Кола, Мурманська область РФ

- Розробка технологічного регламенту проектування та експлуатації споруд «біоплато» в умовах північного клімату Європи

Проект IREX (США) «Стратегія відновлення екосистем Чорного і Каспійського морів» (Країни-учасники: США, Туреччина, Азербайджан, Іран), 2001 – 2003:

- Аналіз сучасного стану екосистем
- Прогноз деградації екосистем
- Модель санації морів

Проект за програмою "ДНІПРО" міжурядогового співробітництва України і Франції, 2009-2011: 

Моніторинг якості води річок стосовно нових компонентів мікро-забруднювачів
- Нова методологія аналізу поверхневих вод на токсиканти (рідкісноземельні метали, фармацевтичні препарати, алкілфеноли)
- Спільні наукові публікації з французькими колегами
- Літня школа з моніторингу для співробітників та студентів академії за участю професорів Університету Бордо

Кафедра взяла участь у реалізації таких міжнародних освітніх проектів:

За програмою ЄМ ТЕМПУС: 

«Економіка природокористування» (1996 – 1997) (Країни-учасники: Фінляндія, Велика Британія, Німеччина, Україна)

- «Довкілля та енергетика» (1999 – 2002) (Країни-учасники: Фінляндія, Велика Британія, Україна)

- «Вища освіта та ринок праці в екології та охороні довкілля» (2003 – 2006) (Країни-учасники: Фінляндія, Велика Британія, Україна)

- «Впровадження моделей екологічно-сталого бізнесу в Україні» (2003-2006) (Країни-учасники: Фінляндія, Швеція, Україна)

- «Екологічне врядування та навчальний процес» (2010-2013) (Країни-учасники: Словаччина, Угорщина, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Білорусь, Росія, Україна)

- «Міжуніверситетські Стартап центри для розробки та впровадження інноваційних ідей студентів» (2012-2015) (Країни-учасники: Франція, Португалія, Фінляндія, Великобританія, Швеція, Республіка Молдова, Україна)

Також кафежра взяла участь у «Шведсько-Польско-Українському проекті наукового співробітництва за програмою «ВІСБЮ» Шведського інституту» (2011-2012) (Країни-учасники: Швеція, Польща, Україна)

Результатами цих проектів стали: розробка міжнародних навчальних планів, підготовка та видання міжнародних підручників та навчальних посібників українською, російською, англійською мовами, створення консультаційного Центру «Екоосвіта» (допомога у плануванні кар'єрного розвитку студентів, міжнародне навчання, «зелений» бізнес), обладнання сучасних бібліотеки, комп'ютерних класів та навчальних лабораторій, численні стажування викладачів, співробітників, студентів не тільки кафедри інженерної екології міст, а й інших кафедр та підрозділів академії (інформаційно-обчислювальний центр, бібліотека). Багаторічними міжнародними партнерами кафедри є Технологічний університет м. Тампере, Університет прикладних наук м. Вааса (Фінляндія), Університет Аберті Данді (Велика Британія), Університет ім. Карла Ліннея, м. Калмар (Швеція), Тартуський університет (Естонія) тощо. 

Серед напрямків перспективних досліджень на 2016 р.:

- Дослідження впливу умов зростання водоростей в біореакторах з метою максимізації виходу біопалива
- Дослідження зв'язків змін клімату, землекористування, розповсюдження адвентивної рослинності та алергічних захворювань населення в регіоні
- Використання фітотехнологій для прискорення біодеградації фармацевтичних компонентів в стічних та природних водах, а також доочищення фільтрату полігонів ТПВ

You are here: Home Діяльність кафедри Міжнародне співробітництво