ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 

 

Свій відлік кафедра інженерної екології міст веде з 1990 р. За цей час кількаразово змінювалась назва кафедри, набір кафедральних дисциплін, її кадровий склад тощо. Проте незмінною залишалась висока якість роботи фахівців кафедри та високий рівень знань, які отримували студенти усіх без винятку факультетів, де задіяний кафедральний колектив.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри охоплює широкий спектр напрямків, до пріоритетних із яких належить дослідження екосистемних механізмів очистки природних водних об'єктів, моделювання, моніторинг довкілля, утилізація відходів, альтернативна енергетика тощо.

Кафедра є міжнародне визнаною установою, колектив якої виконав за 30 років свого існування виконав понад 20 міжнародних грантів на дослідницькі та освітні проекти.

На сьогодні викладачі кафедри інженерно екології міст не тільки мають значну кількість публікацій у вітчизняних наукових виданнях, але також значну кількість статей у найбільш поважних міжнародних журналах, які індексуються у Scopus або Web of Science.

Колектив кафедри веде широку просвітницьку роботу та співпрацює з громадськістю.

f   I   3

 

30 

Новини

 

2-3 листопада 2021 р.
Конференція «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення» на кафедрі інженерної екології міст

Read more ...

 

17 квітня 2021 р.
Олімпіада з біології в ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Read more ...

 

12 квітня 2021 р. 
Вступ до магістратури 2021
Шановні студенти бакалаврату, хто збирається вступати до навчання у магістратурі!

Read more ...