ПРО КАФЕДРУ

 

 

photo1

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ЕКОЛОГІЯ

Освітня програма орієнтована на природничі аспекти екологічної діяльності. В навчальній програмі з «Екології» більше уваги приділяється моніторингу та діагностиці стану міських та регіональних екосистем, їх математичному моделюванню, оцінці впливів на довкілля тощо.

 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Освітня програма орієнтована на інженерні аспекти екологічної діяльності. В навчальній програмі «Технології захисту навколишнього середовища» вивчається поглиблено інженерія та управління довкіллям, оцінка екологічної ефективності технологій виробництва, розробка природоохоронних технологій.

 

 

БАКАЛАВРАТ  Академічний ступінь бакалавра можуть отримати абітурієнти із закінченою середньою загальною або середньою професійною освітою (випускники технікумів, коледжів та спеціалізованих училищ). Програма підготовки розрахована на 4 роки (240 кредитів ЄКТС). Навчання за освітньою програмою бакалавра закінчується написанням і публічним захистом кваліфікаційної роботи. Метою програми є набуття студентами необхідних базових теоретичних знань та практичних навичок. 

 

МАГІСТРАТУРА Вступ до магістратури можливий при наявності диплому бакалавра. Програма підготовки розрахована на 1,5 роки (120 кредитів ЄКТС). Вона дозволяє максимально поглибити знання за обраним напрямом та у перспективі зайняти керівну посаду у великій компанії або органі управління. Під час навчання в магістратурі студент працює над написанням магістерської роботи на підставі власних досліджень під керівництвом досвідченого викладача кафедри. Метою програми є набуття поглиблених теоретичних знань та навичок самостійних досліджень та організації робіт.

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ Магістри, які націлені зв’язати своє життя з наукою або викладацькою діяльністю, можуть продовжити навчання на кафедрі з метою здобуття третього наукового ступеня доктора філософії (PhD), а надалі – вищого наукового ступеня доктора наук (DSc) зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». Навчання за програмою підготовки докторів філософії завершується написанням дисертації та її захистом у Спеціалізованій вченій раді. Програма підготовки розрахована на 4 роки (навчальна складова 60 кредитів ЄКТС). Метою програми є підготовка висококваліфікованого науковця, який здатен задумати, здійснити, організувати як власне дослідження, так і очолити групу дослідників.

 


prezi

Презентація кафедри та спеціальностей

 

Розробник сайту:

Рибалка Інна Олександрівна, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
+38 096-42-47-978

          

Автор фото на сайті:

Вергелес Юрій Ігорьович

          

Концепція та дизайн логотипу:

Вергелес Юрій Ігорьович,
Рибалка Інна Олександрівна

f   I   3

 

30 

Новини

 

2-3 листопада 2021 р.
Конференція «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення» на кафедрі інженерної екології міст

Read more ...

 

17 квітня 2021 р.
Олімпіада з біології в ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Read more ...

 

12 квітня 2021 р. 
Вступ до магістратури 2021
Шановні студенти бакалаврату, хто збирається вступати до навчання у магістратурі!

Read more ...