Ecology

екологія та охорона довкілля - ваше сьогодення та майбуднє thumb

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

"ЕКОЛОГІЯ" 

Сертифікати ЗНО, які потрібні для вступу:

   - Українська мова і література
   - Біологія
   - Історія України. або Математика, або Географія

"ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

Сертифікати ЗНО, які потрібні для вступу:

   - Українська мова і література
   - Математика
   - Історія України, або Біологія, або Географія

(термін навчання за програмою бакалавра - 4 роки, 240 кредитів ECTS), детальніше тут

Студенти, які закінчили навчання за програмою бакалавра та отримали відповідну кваліфікацію, можуть продовжити навчання у магістратурі 

(термін навчання в магістратурі – 1,5 роки, 90 кредитів ECTS), детальніше тут

До магістратури за спеціальністю «Екологія» або «Технології захисту навколишнього середовища» можуть вступити студенти, які отримали ступінь бакалавра за фаховим напрямом «Екологія» або «Технології захисту навколишнього середовища» за результатами співбесіди із керівництвом кафедри та факультету.

btn

 

 

IMG 8336 thumb

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова - це Ваш вибір!

ok

 

Кафедра інженерної екології міст (ІЕМ, заснована в 1990 р.) забезпечує навчання фахівців з екології та інженерії і охорони довкілля, а також має аспірантуру та докторантуру за науковою спеціальністю «Екологічна безпека»

 ok

У складі кафедри працюють доктори і кандидати наук, висококваліфіковані спеціалісти народного господарства. Кафедра є базовою в регіоні з інженерно-екологічної освіти та є визнаним лідером у дослідженнях із ландшафтної екології урбаністичних систем, моделювання і прогнозування водних екосистем, підземних вод, екологічних технологій очищення стічних вод, відновлення забрудненого середовища, соціально-економічного аналізу довкілля та природоохоронних проектів

ok

Кафедра має міжнародне визнання і залучається до виконання наукових проектів Horizont, Impulse, USAID в якості координатора та учасника досліджень екологічних проблем України та інших країн, підвищує якість і модернізує навчальний процес шляхом участі в Європейських освітніх проектах програми ERASMUS+

ok

 

 

Регулярно студенти старших курсів та аспіранти кафедри, які вільно спілкуються англійською мовою та проходять конкурсний відбір, мають можливість навчатися і стажуватися за кордоном: кафедра плідно співпрацює з дослідницькими та вищими навчальними закладами Фінляндії, Великої Британії, Швеції, Естонії, Італії, Німеччини, Угорщини тощо

ok

Зусиллями персоналу кафедри і завдяки грантам Європейського Союзу для студентів, які навчаються на кафедрі ІЕМ, створено і обладнано три сучасних комп'ютерних класи з вільним доступом до мережі Інтернет (wi-fi), аналітичну лабораторію і експериментально-демонстраційний комплекс еко-технології «Біоплато» (зазначена технологія відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки)

ok

 

Дипломи еколога та фахівця у садово-парковій справі, отримані у ХНУМГ, дозволяють працювати на підприємствах різних форм власності, в муніципальних і регіональних відділах та управліннях охорони довкілля, науково-дослідних і проектних інститутах тощо, а також у вищих навчальних закладах України

ok

Для студентів та аспірантів, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, створено міську молодіжну громадську організацію «Нові ресурси», яка має напрям «зелений бізнес»

ok

Система навчання кафедри гармонізована з вимогами Болонського процесу, що забезпечує визнання наших дипломів за кордоном і сприяє продовженню навчання або працевлаштуванню наших випускників у країнах Європи

ok

При кафедрі працюють спеціалізована дослідницька лабораторія фітотехнологій, Центр кар'єрного розвитку та Консультаційний центр екологічно-сталого підприємництва

stolberg golovna

Інтерв’ю з завідуючим кафедри інженерної екології міст,
д.т.н, професором Ф.В. Стольбергом

Студенти, які успішно закінчили навчання, забезпечуються першим робочим місцем.

Випускники можуть працювати

в екологічних інспекціях,
управліннях охорони
навколишнього природного
середовища, житлово-комунального господарства, регіональних управліннях водних ресурсів,
навчальних закладах різних рівнів акредитації,
консалтингових фірмах, лабораторіях, проектних
організаціях, науково-дослідних установах
відповідного спрямування, на підприємствах водопостачання та
водовідведення та на виробничих підприємствах різних галузей господарства тощо

дипломы - сайт

Значна увага на кафедрі приділяється
працевлаштуванню
випускників
: кафедра співпрацює з головними екологічними, промисловими
та інспекторськими закладами Харківщини - підприємствами водопостачання та водовідведення, проектними організаціями, управліннями екології та санітарно- епідеміологічного
нагляду,архітектури
тощо (випускники кафедри працюють в наведених закладах Харківщини та інших областей); щорічно кращі студенти направляються на роботу в органи управління

Час показує, що попит на спеціалістів в області екології та інженерії довкілля існує не лише в Україні, а й в усьому світі, розширюючи горизонти для випускників природоохоронного профілю.

pics new

Пропонована кафедрою освіта дає фахівцеві широку ерудицію, оскільки охорона навколишнього природного середовища спирається на знання в усіх аспектах людської діяльності. Це створює можливість нашим випускникам бути затребуваними не тільки в екології, але і в якості експертів у широкому спектрі суміжних напрямів, таких як маркетинг, економіка, туризм, публіцистика, прокуратура тощо

Ви тут: Home